НАЧАЛО | ЧИТАЛНЯ ЗА КОЛЕГИ
КЪМ СХЕМАТА

Тошко Поптолев

СХЕМА

за изпълнение на мерките срещу изпиране на пари
и финансиране на тероризма
 

2000. Мерки за изпълнение

    

В този раздел ще намерите материали как да изпълните на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. Той съдържа следните теми:

 

По изпълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари:

 

2100. Комплексна проверка (идентифициране) на клиенти.

2200. Събиране, изготвяне на документи и друга информация при условията и реда на ЗМИП.

2300. Съхранение на събраната информация, документи и данни за целите на ЗМИП.

2400. Оценка на риска от изпиране на пари.

2500. Разкриване на информация относно съмнителни сделки и клиенти.

2600. Разкриване на друга информация за целите на ЗМИП.

 

По изпълнение на Закона мерките срещу финансирането на пари:

 

2700. Блокиране на финансови средства и други финансови активи или икономически ресурси.

2800. Забрана за предоставяне на финансови услуги, финансови средства и други финансови активи или икономически ресурси.

2900. Уведомление до министъра на вътрешните работи, министъра на финансите, председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" и Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.