НАЧАЛО | ЧИТАЛНЯ ЗА КОЛЕГИ
КЪМ СХЕМАТА

Тошко Поптолев

СХЕМА

за изпълнение на мерките срещу изпиране на пари
и финансиране на тероризма
 

1000. Организация на изпълнение на мерките

    

В този раздел ще намерите материали как да организирате изпълнението на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. Той съдържа следните теми:

1100. Изготвяне, адаптиране или приемане на вътрешни правила.

1200. Изготвяне на административна и документална система за изпълнение.

1300. Изготвяне на система за събиране, обработване и съхранение на информацията.

1400. Обучение на персонала и сътрудниците.

1500. Определяне (назначаване) на служител отговорен за изпълнение на вътрешните правила.

1600. Преглед на системата и при необходимост, изменение и допълнение на вътрешните правила.