НАЧАЛО |   ЗА МЕН  ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ  АУДИТОРИЯ | КОНТАКТИ

БИБЛИОТЕКА  |  ПРАКТИКУМ  |  РАБОТEН КАБИНЕТ

КАЗУС
на аудиторита за месец Юни 2019 година

 

 

 

С този казус ви предлагам да се опитате да се ориентирате в счетоводството на заложните къщи. Тук по-скоро търсим професио-налната интуиция, а не непременно пълен и точен отговор. Знаете, че казусите на Аудиторията не са за изпитване, а за придобиване на повече професионална увереност и знания. Разполагате с подробна информация и задачите, които трябва да се разрешат.

Казуса може да изтегите от ТУК!

Ако имате въпроси по казуса, моля задайте ги в специално откритата тема във фейсбук групата на Аудиторията (ТУК).

Вашия отговор изпращайте на електронните адреси посочени в раздел „КОНТАКТИ“.

Правилното решение на казуса ще получат само онези, които са участвали в разрешаването на казуса, независимо дали са дали верен отговор или не!

Краен срок на реашаване на казуса: 25.Юни.2019 година - 17:00 часа.

С всички участници ще се проведе 35 минутен онлайн колегиум за обсъждане на казуса и неговото решение, датата на който ще бъде оповестена допълнително!