Колегиумът е формат за съвместна работа по дискутиране на различни актуални въпроси от практиката на счетоводителя.

Има три вида колегиум:

1. Постоянен колегиум - неговите членове се избират от Тошко Поптолев и имат минимум едно онлайн занятие месечно по програма съставена от самите членове. Обикновено онлайн занятието се провежда всеки трети четвъртък от 19:00 часа.

2. Разширен колегиум - освен членовете от постоянния състав в него участват и други поканени от Тошко Поптолев колеги. Обикновено в този формат се обсъждат изключително важни за момента проблеми. В зависимост от изискванията за подготовката и организацията на тази форма, в някои случаи, като например участието на външни лектори, може да се наложи провеждането на платено участие.

3. Консултативен колегиум - при него участват всички желаещи. В този вид на формата се поставя на обсъждане определена тема и се търсят практически решения по нея.

ПРОГРАМА
на Колегиума

 

Тема: Регистър на ползваните касови бележки от кочан.

Формат: Консултативен колегиум.

Форми на провеждане: Анкета, Дискусия.

Период на провеждане: 10.07.2019 г. - 31.07.2019 г.

Достъп: Всички желаещи

Интернет достъп: ТУК